Boswachter

Niet alle boswachters hebben dezelfde taken. Maar je herkent ze wel allemaal aan de groene kleding. Bij Geldersch Landschap & Kasteelen werken verschillende soorten boswachters.

Beheerder

Een beheerder of senior-beheerder is een boswachter die veel weet van de natuur en hoe je die kan beschermen en mooier maken. Hij weet wanneer terreinmedewerkers welke werkzaamheden in een terrein moeten uitvoeren en geeft leiding aan de terreinmedewerkers. Ook regelt hij bedrijven om klussen in het terrein te doen die wij zelf niet kunnen. Bijvoorbeeld het weghalen van omgezaagde bomen uit het bos en het schoonmaken van sloten en poelen. Belangrijk is dat hij vertelt waar waardevolle planten en dieren staan, zodat deze beschermt blijven en dat ook controleert. 
Beheerders hebben veel contacten. Bijvoorbeeld met de biologische boeren die een stuk grond van GLK huren, de mensen die naast een natuurgebied wonen en met bezoekers van natuurgebieden. Zo weet hij wat mensen belangrijk vinden. Ook vertelt hij regelmatig over waarom GLK het onderhoud zo doet. 

Terreinmedewerkers

Terreinmedewerkers onderhouden natuurterreinen. Zij maaien weilanden of heide, snoeien bomen, zagen bomen om en planten nieuwe bomen en struiken. Met het werk dat zij uitvoeren willen ze vooral bijzondere planten en dieren beschermen. Ook voeren ze onderhoud uit aan wegen en paden en repareren bijvoorbeeld zitbanken of een hek. Zo ziet het er netjes uit en is hetmogelijk dat iedereen van de natuur kan komen genieten.

Onze tuinmannen zorgen voor de tuinen en parken op de landgoederen. Zij planten en snoeien struiken en bomen, maaien gazons, onderhouden de paden en houden de waterkant van vijvers en beken netjes.

Boswachters

Lekker wandelen, de hond uit laten, hardlopen, fietsen, mountainbiken, vogels kijken, picknicken: veel mensen komen graag in de natuur. Onze boswachters houden in de gaten op of dat allemaal goed (samen) gaat. Ze maken regelmatig een praatje met de gebruikers van de gebieden, letten op of er niets vernield wordt aan de natuur en of de dieren wel genoeg rust krijgen. En er mag alleen een grote groep een activiteit in de natuur doen als de boswachter dat goed vindt.
Als iemand zich niet aan de regels houdt die op de toegangsbordjes staan, mogen zij een waarschuwing of een bekeuring geven. Zo zorgen we er voor dat iedereen van de natuur kan genieten, maar dat we het ook mooi houden voor later.
Onze boswachters houden zich ook bezig met routes, paden en bankjes en de informatie die er is over de gebieden.
De boswachters fauna hebben de verantwoordelijkheid voor de dieren.

Educatief boswachter

Een gids begeleidt wandel-, fiets- en busexcursies. Bij Geldersch Landschap & Kasteelen is een grote groep vrijwilligers actief die dit vrijwillig doen. Onderweg vertellen zij over de planten en dieren en of die zeldzaam zijn, hoe de natuur wordt onderhouden en bijzondere verhalen over het gebied. Als er langs een grafheuvel, boerderij of kasteel gewandeld wordt, zal daar natuurlijk ook over verteld worden. 

Tijdens een themawandeling krijgen deelnemers alles te horen en te zien over één onderwerp, bijvoorbeeld vogelzang of paddenstoelen. In de tweede helft van september en begin oktober worden er speciale excursie gehouden om te luisteren naar burlende edelherten. Ook kun je met de vrijwillig educatief boswachter naar een wildobservatiepost om wilde dieren te spotten.
’s Zomers trekken zij ook op de fiets de natuur in, door de mooiste natuurgebieden van Gelderland. Met oudere mensen worden excursies gemaakt met de bus. 

Natuurlijk zijn er ook speciale kinderwandelingen. Samen met de kinderen gaat de gids op zoek naar diersporen, de boomhoogte meten, met een grondboor naar de grondsoort kijken, jaarringen van een boom tellen en nog veel meer. De boswachter maakt er een gezellige tocht van en onderweg kun je vragen stellen. 

Hoe word je boswachter?

Als je later boswachter wilt worden is het heel belangrijk dat je veel van de natuur houdt en dat je er veel vanaf weet. Ook moet je doorzettingsvermogen en een beetje geluk hebben, want er zijn maar weinig boswachtersbanen. Je kunt alvast beginnen om bij een jeugdnatuurclub te gaan, bijvoorbeeld De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Er zijn ook andere organisaties die veel voor jeugd doen. Stichting Veldstudie Hei - en Boeicop of de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM). Sta je op het punt dat je moet kiezen welke opleiding je wilt gaan doen? Kies dan een studie Bos en natuurbeheer bij Helicon (Middelbaar Beroeps Onderwijs), Hogeschool Van Hall Larenstein (Hoger Beroeps Onderwijs) of een andere groene opleiding. Verder kun je allerlei cursussen volgen die belangrijk zijn om het beroep van boswachter goed te kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn de jachtcursus, cursus tot Bevoegd Opsporings Ambtenaar (BOA) en de IVN-natuurgidsencursus.