Wilde Bijenlinie start dankzij Postcode Loterij

08 februari 2017

Aan de slag voor de wilde bij
Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 1,7 miljoen euro ontvangen voor de realisatie van de Wilde Bijenlinie. Alle provinciale Landschappen en Landschapsbeheerorganisaties, Vlinderstichting, Bijenstichting, Entomologische Vereniging, de Natuur en Milieufederaties en Naturalis Biodiversity Center gaan gezamenlijk aan de slag voor de bedreigde wilde bij en voor het Nederlandse landschap.
De Wilde Bijenlinie verbindt nieuwe en bestaande leefgebieden voor wilde bijen in heel Nederland. Verder wordt onder andere gewerkt aan een bijvriendelijke inrichting van dijken, spoorbermen en andere infrastructurele werken. Ook gaan landschapsvrijwilligers met mensen aan de slag om hun eigen leefomgeving bijvriendelijk te maken.

Deelnemers bedankt
De bijdrage van 13,5 miljoen euro stelt de provinciale Landschappen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren. Ook Geldersch Landschap realiseert veel projecten dankzij de Loterij. De Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij hun deel van deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 vrijwilligers te ondersteunen met kennis en materieel.

Goed Geld Gala
Op maandag 6 februari vond het Goed Geld Gala plaats, het jaarlijkse evenement waar de Postcode Loterij projecten honoreert en vooruitblikt op de toekomst. Op dit gala maakte de loterij bekend dat zij dankzij haar deelnemers dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro kan schenken aan 110 goede doelen.

Foto: directeur van LandschappenNL Hank Bartelink (links) krijgt de cheques uitgereikt door Michiel van Boven, Managing Director van de Postcode Loterij. Roy Beusker Fotografie

Meer nieuws