Werkzaamheden op landgoed Staverden

19 juli 2013

Vanaf 12 augustus voert Geldersch Landschap & Kasteelen werkzaamheden uit op landgoed Staverden voor verbetering van landschap, natuur en waterhuishouding.

Waardevolle planten behouden
In de graslanden langs de Staverdense beek groeien vele bijzondere plantensoorten, waaronder orchideeën. Om deze waardevolle soorten te kunnen behouden voor de toekomst is het noodzakelijk om een aantal werkzaamheden uit te voeren.
Op kleine schaal wordt de voedselrijke bovenlaag afgegraven. In voedselarmere omstandigheden die dan ontstaan, kunnen zeldzame en kwetsbare planten zich uitbreiden. Ten gunste van de de flora worden er ook maatregelen genomen om het waterpeil en de stroming beter te kunnen regelen.

Houtwallen
Aan de zuidkant van het landgoed worden houtwallen aangeplant ter verfraaiing van het landschap. Houtwallen verbeteren ook de leefomstandigheden van verschillende vogelsoorten. Dassen en vleermuizen zullen beter door het gebied kunnen trekken.

De Provincie Gelderland werkt samen met Geldersch Landschap & Kasteelen aan een mooi Gelderland. De werkzaamheden worden financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland vanuit het Investeringsfonds Landelijk Gebied.

Meer nieuws