Werkzaamheden Frederik Bernardhoeve

19 maart 2015

Onze afdeling Bouwkunde is sinds begin maart bezig met onderhoud aan de boerderij aan de Allee 40 te Staverden. De boerderij uit 1914 is gesticht door de toenmalige eigenaar van Staverden Frederik Bernard s’Jacob en kreeg het karakter van een modelboerderij in het net tot ontginning gebrachte terrein.

Er was noodzaak tot herstel en de wens om gelijktijdig de asbestplaten van het dak te verwijderen. Na het verwijderen van de dakpannen sloopte een gecertificeerd bedrijf onder speciale condities alle asbest.
Daarna voorzien onze timmerlieden het dak weer van nieuw plaatmateriaal, panlatten en de bestaande dakpannen. Gelijktijdig met het onderhoud van het dak herstellen zij ramen en betimmeringen op de overgang van het lage dak en het hoge dak. Het herstel gaat in goed overleg met pachter van het boerenbedrijf.

Meer nieuws