Werkzaamheden Baakse Beek van start

14 augustus 2017

Na intensieve voorbereiding en planvorming - onder andere met geïnteresseerde en zeer betrokken inwoners uit Vorden - zijn de werkzaamheden aan de Baakse Beek net voor de zomer echt van start gegaan. Aannemer Baks voert bagger werk uit en de stapstenen liggen al in de Beek.

Water en natuur
De Baakse Beek wordt robuuster ingericht zodat bij natte periodes het water beter kan worden opgevangen. De stuw bij de Horsterkamp wordt passeerbaar gemaakt voor vissen middels een vistrap. De oevers van de Beek in het hele gebied tussen de Baakseweg bij kasteel Hackfort tot kasteel Vorden worden waar mogelijk natuurlijker ingericht en er wordt zo’n 4 hectare 'natte' natuur aangelegd. Ongeveer 10 hectare aan nieuwe (land)natuur wordt in het gebied gerealiseerd.

Meer beleving
Een ‘voorde’ betekent doorwaadbare plaats. Het dorp Vorden ontleent zijn naam hieraan. Het geeft ook de historische band aan dat het dorp met de Baakse Beek heeft. Het was een grote wens van inwoners om iets van deze historie terug te brengen. Met het aanbrengen van nieuwe 'stapstenen' in de beek aan het park De Bleek is nu een heuse voorde terug in het dorp. De water- en natuurbeleving in het park wordt verder verbeterd door het opknappen van het park en de aanleg van speelnatuur.

De herinrichting is een project van de provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel.

Meer nieuws