Waterspreeuw bij de Berkel

03 december 2015

In en langs het riviertje de Berkel bij onze landgoederen ’t Velde en De Voorst verblijft sinds begin november een Warkense zwartbuikwaterspreeuw. Deze vogel is gebonden aan snelstromende bruisende bergbeekjes en heeft daarom gewoonlijk in ons land weinig te zoeken. Maar nu het Waterschap Rijn en IJssel de Berkel tussen Almen en Zutphen hermeandert en vistrappen van natuursteen en grof metselwerk aanlegt, kunnen waterspreeuwen - en grote gele kwikstaarten - ook hier aardig aan de kost komen. De waterspreeuw duikt geregeld succesvol naar insectenlarven en vlokreeftjes. Hopelijk biedt dit traject voldoende voedsel voor een permanente vestiging en verschijnt ook nog een partner.
Natuurliefhebbers en vogelfotografen volgden de ontwikkelingen en konden al gauw genieten van de niet erg schuwe waterspreeuw op de foto, die graag gebruik maakt van de vistrap langs het buurtspoorlijntje bij Warken.

Kort bezoekje
Er vertoonde zich in november ook een waterspreeuw langs de sprengenbeken van landgoed Warnsborn in Arnhem. Maar gezien de beperkte oppervlakte van de stenige stroomversnellinkjes in de sprengenstelsels langs de Veluwezoom, gaat het hier - behalve op landgoed Rosendael - als regel slechts om een kort bezoekje.

Naamgeving
Is een waterspreeuw een soort spreeuw? Nou nee, en ook geen soort merel, ook al zeggen ze in het Duits en Italiaans watermerel, namelijk Wasseramsel en Merlo acquaiolo.

Tekst en foto: Koos Dansen

Meer nieuws