Stichting Groennetwerk wint GLK-prijs 2014

13 oktober 2014

Geldersch Landschap & Kasteelen zet jaarlijks een (groep) vrijwilliger(s) met concrete, inspirerende resultaten in het zonnetje. Het gaat daarbij om mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor hun natuurlijke omgeving. Of die cultuur(historie) zo’n warm hart toedragen, dat ze anderen erbij betrekken.
Dit jaar waren er twee genomineerden voor de GLK-prijs, namelijk Stichting Groennetwerk en de stichting Werk aan het Spoel. De winnaar ontving zaterdag 10 oktober jl. een glazen kunstvoorwerp en € 1.000 ter besteding aan de doelstelling.

Winnaar: Groennetwerk
In stichting Groennetwerk zijn vele partijen verenigd die zich gezamenlijk inzetten voor het de noodzakelijke handhaving van de spelregels in het buitengebied van de Veluwe. Het Groennetwerk coördineert de inzet van deze samenwerking van toezichthouders bij de gezamenlijke handhavingacties en fungeert daarbij als overkoepelende en bindende factor.
Dit werk gebeurt veelal in alle stilte en meestal op de achtergrond en vaak bij nacht en ontij.
De ‘groene’ toezichthouders van particuliere terreineigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en GLK werken in het netwerk samen met de aangesloten Gelderse gemeenten, provincies Gelderland en Flevoland, de politieregio, de Koninklijke Marechaussee en particuliere terreineigenaren.

Goede tweede
De andere genomineerde, stichting Werk aan het Spoel, is een enthousiaste en zeer actieve club van vrijwilligers die veel activiteiten organiseert rondom Fort aan het Spoel in de uiterwaarden van Culemborg. Op deze bijzondere locatie kan de geschiedenis en natuur van deze plek optimaal worden beleefd.

Meer nieuws