Risico op natuurbrand

20 juni 2017

De huidige situatie waarin het al lange tijd erg droog is, laat zien hoe afhankelijk wij zijn van voldoende water. Droge periodes komen vaker voor en soms duren ze erg lang. In principe reageert de natuur daar goed op. De verwachting is dat door de klimaatverandering dergelijke periodes vaker en langer gaan optreden. Dat zal effect hebben op onze natuurlijke leefomgeving.

Maatregelen
Op allerlei manieren probeert de overheid samen met terreinbeherende organisaties zoals GLK de natuur beter bestand te maken tegen extremen. We nemen maatregelen tegen verdroging en leggen verbindingszones aan voor kwetsbare diersoorten, zodat ze tussen gebieden kunnen trekken. Ook door het vergroten van gebieden (robuuster maken) kan beter worden gestuurd in de waterhuishouding om verdroging te voorkomen. In het bosbeheer sturen we op gevarieerde bossen (naald- en loofbomen) en meer ondergroei. Door het in stand houden en aanplanten van loofhoutsingels langs randen van heideterreinen en brandgangen wordt de weerstand ook verhoogd.
Uiteraard ontsluiten we onze bos- en natuurterreinen zodanig dat deze goed toegankelijk zijn voor de brandweer en andere hulpdiensten.

Door deze maatregelen, toezicht en een goede samenwerking met collega organisaties en de brandweer proberen wij het brandrisico te beperken.

Meer nieuws