Reddingsactie voor zeer zeldzame wilde appelboom

21 maart 2016

In het Nederlandse bos zijn nog maar enkele locaties waar de wilde appel (Malus sylvestris) van oudsher nog aanwezig is. In totaal gaat het om niet meer dan 250 exemplaren. Om te voorkomen dat de soort –die in Nederland al 10.000 jaar groeit- verdwijnt, worden vandaag -op de Wereld Bossendag van de Verenigde Naties met als thema biodiversiteit- op een aantal geschikte locaties waar de wilde appel nu nog of recent nog voorkwam zo’n 500 jonge exemplaren geplant. Ze komen uit de genenbank van Staatsbosbeheer. Daar zijn ze gekweekt uit appelpitjes van authentieke exemplaren van de wilde appel.

Aftrap actie
De landelijke aftrap van de actie is vanochtend verricht door leerlingen van de Jac. P. Thijsseschool uit Renkum. Op de stuwwal van de Boersberg bij Doorwerth plantten zij samen met directeur Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen 60 nieuwe wilde appelboompjes. Ook in gebieden van Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Het Drentse Landschap en Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn vandaag jonge wilde appels geplant.

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft vandaag wilde appels geplant op het Gossink, ‘t Walfort, Aarnink, De Haar, Hesselink, Boeijink-Huppel, Vennevertlo en het Reirinkbos. Later dit jaar worden ze ook geplant in het Hatertse Broek en op de Heerlijkheid Beek.

Wilde appeltjes
Wilde appeltjes zijn 3-4 centimeter groot. Ze zijn eetbaar, maar de smaak is erg zuur. Er is bewijs dat ze al 10.000 jaar geleden in Nederland groeien: bij opgravingen bij prehistorische nederzettingen zijn in haardvuur verkoolde kroosjes gevonden. Uit archieven uit de Middeleeuwen blijkt dat de wilde appel toen erg geliefd was als hoogwaardig veevoer. Er waren toen zelfs verordeningen om deze soort te beschermen en in stand te houden. In Frankrijk wordt van de vruchten ook nu nog de sterke drank calvados gestookt.

Wilde appels zijn onderdeel van ons groene erfgoed en een aansprekende soort vanwege onze moderne appel die we dagelijks eten. Ze zijn goed aangepast aan het Nederlandse klimaat en de specifieke groeiplaatsen en daardoor veel minder vatbaar voor ziekten. Op dit moment is naar schatting slechts 3% van de Nederlandse bomen en struiken als inheems (in vaktermen: autochtoon) te omschrijven. Het gaat om bomen en struiken waarvan het genenmateriaal sinds de laatste ijstijd in Nederland voorkomt. Hierdoor dragen ze sterk bij aan een grotere biodiversiteit.

Meer nieuws