Reactie op verkoop natuur

04 april 2013

In 2011 heeft de overheid besloten dat Staatsbosbeheer in de periode 2013-2017 voor 100 miljoen euro aan natuurgebieden moet verkopen waarbij de opbrengst terugvloeit in de staatskas. Staatssecretaris Dijksma heeft de Kamer geïnformeerd over het voornemen dit bedrag op te brengen door de verkoop van (een deel) van de 17.000 hectare natuurterreinen die buiten de Ecologische Hoofdstructuur liggen.
De eerste verkoop betreft gronden in Overijssel.

Geldersch Landschap & Kasteelen laat ook hierbij weten geen gronden te zullen verkopen, zoals ook is aangegeven in de brief van de 12 Landschappen en Natuurmonumenten aan de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken van 28 maart jl. Klik hier voor de volledige brief.
Tevens roepen wij de overheid op niet tot verkoop over te gaan.

Geldersch Landschap & Kasteelen stelt zich uiterst terughoudend op ten aanzien van verkoop.
We zijn geen voorstander van het afstoten van terreinen waar vele jaren duurzaam en toegewijd beheer op heeft plaatsgevonden en waar we met steun van onze donateurs veel hebben bereikt.

Men weet zich verzekerd dat nagelaten of geschonken gronden of gronden die anderszins aan onze zorgen zijn toevertrouwd bij onze organisatie in goede en veilige handen zijn.

Meer nieuws