Reactie GLK op open brief jacht

06 juni 2013

Actienetwerk GroenFront! en campagnevoerend cosmeticabedrijf Lush stuurden 3 juni jl. een open brief met daar aan verbonden een petitie over het stoppen van de commerciële jacht op de Veluwe aan o.a. Geldersch Landschap.
Geldersch Landschap heeft kennis genomen van de inhoud en een uitgebreide reactie gestuurd naar de afzenders. Onderstaand kunt u kennisnemen van onze reactie. 

Afspraken nageleefd
In tegenstelling tot wat in de brief staat, bedrijven wij geen commerciële jacht.
Geldersch Landschap verleent op haar terreinen medewerking aan de uitvoering van het door de Provincie bepaalde faunabeheer. Voor Gelderland is dit vastgelegd in het Provinciale Faunabeheerplan. Hierin is bepaald hoe groot de wildpopulaties mogen zijn in een regio. Naleving en uitvoering van het beleid wordt gerealiseerd door de faunabeheereenheden (fbe’s). Geldersch Landschap is één van de organisaties voor de fbe’s om hieraan uitvoering te geven, net zoals Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, particulieren en andere partijen.

In de brief wordt gesuggereerd dat wij € 300.000 verdienen aan de jacht. Dit is geenszins het geval; de opbrengsten (inclusief opbrengst van wild) bedragen € 75.000. De kosten van beheer, regievoering en toezicht zijn daarentegen vele malen hoger, dus per saldo sterk negatief.

Van actief bijvoeren op onze terreinen is geen sprake. Wij houden ons aan de afspraken die in fbe-verband worden gemaakt. Lokvoer wordt uitsluitend gebruikt voor effectief en diervriendelijk afschot en inventarisaties en zeer lokaal voor wildbeleving. Van een geschetste jachtlobby is ons niets bekend.

Respect voor jachtseizoen
Onlangs hebben wij, net zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, gesteld dat wij niet meegaan in het door de Provincie afgekondigde vervroegde afschot in verband met de te hoge edelhertenstand op de Noord-Veluwe. Geldersch Landschap zal pas in het officiële jachtseizoen (na 1 augustus) tot het vastgestelde afschot overgaan.
Afschot wordt door eigen goedopgeleide faunabeheerders gedaan, bijgestaan door vrijwillig faunabeheerders. Ook dit sluit goed aan bij dat van collega-organisaties.

Wij gaan graag in gesprek met de initieerders en mede-ondertekende (politieke) partijen, om van gedachten te wisselen en ervaringen met elkaar te delen.

Meer nieuws