Overeenstemming afbouw instandhoudingsbijdrage

22 januari 2015

Gedeputeerde Staten en Geldersch Landschap stellen voor om de instandhoudingsbijdrage af te bouwen van 1,2 miljoen euro in 2015 naar 0 euro in 2025.

De jaarlijkse instandhoudingsbijdrage wordt gebruikt voor behoud en ontwikkeling van natuur en landschap, betrokkenheid en participatie en het bevorderen van samenwerking. Het Geldersch Landschap had een aanvraag voor deze instandhoudingsbijdrage ingediend. Provinciale Staten moeten nog instemmen met dit voorstel.

Het Geldersch Landschap is een unieke, relevante partner en uitvoerder van onze natuur- en landschap opgaven. Met deze overeenstemming komen we tegemoet aan de wens van de Staten tot afbouw, garanderen we de uitvoering van het Gelders Natuurnetwerk én geven we HGL tijd”, aldus gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.

Directeur-bestuurder GLK, Peter van den Tweel: ”We weten nu waar we aan toe zijn de komende jaren. Het is goed deze duidelijkheid te hebben en ook dat we de tijd krijgen om nog meer dan nu op eigen benen te staan”.

De Provincie Gelderland legt op dit moment samen met Geldersch Landschap de hand aan meerjarige afspraken over de uitvoering van natuuropgave, waarbij wij gebruik maken van bestaande subsidie-instrumenten.

Meer nieuws