Openstellen Loterijmarkt funest voor goede doelen

20 juni 2016

Met het voorgenomen besluit om de Loterijmarkt voor buitenlandse ondernemers open te stellen, breekt het kabinet een belangrijke eerder gedane belofte.
Die belofte had als uitgangspunt dat de loterijenmarkt geleidelijk aan omgevormd zou worden. Dat zou bestaande loterijen de kans geven mee te bewegen en te anticiperen op de nieuwe marktsituatie. Het gevolg van het nu voorgenomen besluit van het kabinet bedreigt het werk van de Goede doelen organisaties waaronder Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK).

LandschappenNL kan dankzij de genereuze bijdrage van de Postcode Loterij, 20 provinciale organisaties ondersteunen die zich lokaal inzetten voor de bescherming van natuur, landschap en cultuurhistorie. Het nadelige effect van het abrupt openstellen van de loterijmarkt zal negatieve maatschappelijke gevolgen hebben: de samenleving ontvangt in het huidige loterijstelsel de helft van de opbrengsten via goede doelen. Het is zeer de vraag of die afdracht ook voor de nieuwe buitenlandse loterijen zal gelden.

LandschappenNL doet dan ook een dringend een beroep op het huidige kabinet om zich nogmaals te beraden, en daarbij nadrukkelijk de verstrekkende nadelige gevolgen van dit voornemen voor maatschappelijke goede doelen mee te wegen.

In het Financieel dagblad van 4 juni is een opiniestuk gepubliceerd, van de hand van de collega’s van Natuurmonumenten, Rijksmuseum en Prins Bernard Cultuurfonds.

Meer nieuws