Oogstfeest 2014

20 oktober 2014

Op donderdag 9 oktober vond in Fort Pannerden het eerste Gelderse Oogstfeest plaats: een bijeenkomst waar mensen uit maatschappelijke organisaties, politiek en bedrijfsleven elkaar ontmoeten en inspireren.
Het Oogstfeest werd georganiseerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap en Kasteelen, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en IVN Gelderland. In zijn welkomstwoord namens de zes organisaties, benadrukte Jan Gorter de meerwaarde van de samenwerking en de netwerken van de zes complementaire organisaties, voor heel Gelderland.

Na afloop van het Oogstfeest werd Geef natuur en landschap de vijf uitgereikt: de bijdrage van de zes organisaties aan een groen en gezond Gelders verkiezingsprogramma. Speerpunten zijn Groen zorgt, Groen verdient, Groen beweegt, Groen verbindt, en Groen activeert.

Meer nieuws