Onderdeel Staverdense geschiedenis weer hersteld

20 februari 2014

Op 19 februari is op landgoed Staverden het gerestaureerde waterrad terug geplaatst.

Langs kasteel Staverden stroomt de Staverdense Beek, onderdeel van de Hierdense beek. Tot 1924 was er op Staverden een watermolen waarmee graan werd gemalen. De beek ververste het water van de gracht en dreef de naastgelegen bovenslagkorenmolen aan. Het was de oudste molen in dit stroomgebied. Mogelijk dateert het al van 1307.

In 1989 werd door Geldersch Landschap & Kasteelen de waterloop en de watergoot van de verdwenen korenmolen vernieuwd en is er een nieuw bovenslagrad aangebracht. Het waterrad was aan slijtage onderhevig en stond al lange tijd op de lijst voor restauratie.
Voorafgaand aan de restauratie heeft beheerder Frank Kroezen advies ingewonnen bij de enthousiaste mensen van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken.

Het waterrad bij boerderij De Molen en het bezoekerscentrum Staverden trekt jaarlijks veel bekijks. Met de restauratie is een grote wens in vervulling gegaan van een ieder betrokken bij het landgoed.

Meer nieuws