Noodkap 22 bomen Schelmseweg Arnhem

24 november 2015

GLK velt op donderdag 26 en vrijdag 27 november beukenbomen langs de Schelmseweg in Arnhem-Noord. Hiervoor wordt het weggedeelte tussen de Bakenbergseweg en de Amsterdamseweg afgesloten. De werkzaamheden vinden tussen 9.30 – 15.00 uur plaats, dus buiten spitstijden. Een omleidingsroute wordt ter plekke aangegeven.

Bomen in slechte staat weg
Een onafhankelijk bureau op het gebied van boomonderzoek & advies heeft aangetoond dat de vitaliteit van 22 bomen sterk is afgenomen en dat er meer bomen in slechte staat verkeren. GLK neemt het advies uit het onderzoek over en laat uit veiligheidsoverwegingen de slechtste bomen snel weghalen. Dit volgt op de 21 bomen die dit voorjaar al door de gemeente Arnhem zijn gekapt, op hun eigendom.

Toekomst bomen Schelmseweg
De laanstructuur van de Schelmseweg is van grote waarde voor de stad en de omgeving. Daarom denken gemeente en GLK samen na over de vervanging van de laan. Tijdens een informatieavond op 5 november jl. hebben de organisaties daarover ook van gedachten gewisseld met omwonenden en belangengroepen.
Omdat de vitaliteit van de bomen sterk terug loopt, zullen er binnen enkele jaren nog meer bomen gekapt moeten worden. Herplanten, behoud van de houtsingel en behoud van markante bomen die nog vitaal zijn zullen integraal onderdeel zijn van de plannen.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer G. Pleijter (06 - 23 27 43 47), projectleider bij Geldersch Landschap & Kasteelen.

Meer nieuws