Nieuwe vliegroutes over Gelderland

31 juli 2017

Door de uitbreiding van Lelystad airport komen er nieuwe vliegroutes boven Gelderland. Geldersch Landschap & Kasteelen is uiteraard bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes boven de natuurgebieden kunnen hebben. Bij de besluitvorming omtrent de indeling van het Nederlandse luchtruim voor de luchtvaart hebben de provincies een belangrijke rol. Zij zitten samen met staatssecretaris Dijksma aan de zogenaamde Alderstafel, een overlegtafel over de ontwikkeling van de luchtvaart. Via de provincie leveren wij onze inbreng en onze bedenkingen over de nieuwe vliegroutes. De provincies Gelderland en Overijssel zijn ontevreden over de lage vlieghoogte van en naar Lelystad. De vliegroutes zijn gepland op minimaal 1.800 meter hoogte. De Staatssecretaris laat momenteel een second opinion uitvoeren door een Brits bureau, in november moeten de resultaten daarvan bekend zijn. Dijksma heeft er echter aan toegevoegd dat men niet te hoge verwachtingen moet hebben, omdat de indeling van het luchtruim uiterst ingewikkeld is.

Meer nieuws