Nieuwe GLK-prijs

25 maart 2014

Kent u ze: mensen die zich jarenlang belangeloos inzetten voor hun natuurlijke omgeving? Of die cultuur(historie) zo’n warm hart toedragen, dat ze anderen erbij betrekken? Geldersch Landschap & Kasteelen zoekt individuen of groepen vrijwilligers met concrete, inspirerende resultaten en daarvoor nog niet zijn onderscheiden.

Tijdens de begunstigersvergadering op 11 oktober 2014 zal de GLK-prijs (voorheen Mooi Gelderland-prijs) worden uitgereikt. De prijs is vernieuwd en bestaat uit een kunstwerk van glaskunstenaar Jan-Willem van Oldeneel uit Laren. Aan de prijs is ook een geldbedrag van € 1.000 verbonden. Nieuw is bovendien dat de jury in beginsel twee nominaties zal voordragen. Tijdens de vergadering kiezen de aanwezige donateurs de uiteindelijke winnaar.

Dus mocht u een persoon of groep van personen kennen die zich – bij voorkeur geheel belangeloos – buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor het natuurlijke of culturele erfgoed in Gelderland, dan kunt u een voordracht doen bij de jury. Inzenden vóór 1 mei aan: Jury GLK-prijs, Postbus 7005, 6801 HA  Arnhem of via info@glk.nl.

Meer nieuws