Kwekerij Overhagen meldt te gaan stoppen

17 juli 2015

Geldersch Landschap & Kasteelen betreurt dat mevrouw Keurentjes heeft besloten te stoppen met kwekerij Overhagen. We respecteren haar besluit, hoewel er goede mogelijkheden waren voor voortzetting van de kwekerij, te meer nadat wij ook begin dit jaar definitief fiat van de subsidiegever kregen voor een daadwerkelijke voortzetting.

Geldersch Landschap & Kasteelen heeft zich bereid getoond kwekerij Overhagen op Landgoed Biljoen te laten voortbestaan. Dit werd vooral ingegeven door de lokale betrokkenheid, die door de kwekerij werd georganiseerd. Daarin werden kansen en mogelijkheden geschetst die zonder die participatie onmogelijk leken. Daarbij heeft Geldersch Landschap & Kasteelen nimmer de intentie gehad te participeren in de onderneming en/of in bedrijfsinvesteringen.

Kwekerij Overhagen heeft de nodige aandacht gehad. Diverse partijen hebben zich ingezet voor het behoud van de kwekerij met mevrouw Keurentjes als gebruiker. Geldersch Landschap & Kasteelen was bereid het gebruik, onder dezelfde condities voort te willen zetten met mevrouw Keurentjes. Nu zij zelf tot het besluit is gekomen het gebruik te beëindigen, hebben wij daar geen invloed meer op, het is haar eigen keuze.

Meer nieuws