Kapwerkzaamheden Heerlijkheid Beek stil gelegd

27 januari 2017

GLK heeft besloten de resterende kapwerkzaamheden in het bos op Heerlijkheid Beek te verschuiven naar het najaar van 2017. Reden hiervoor is een mogelijk recente waarneming van een oehoe in het gebied.

GLK heeft de dunning uitgebreid besproken met omwonenden en andere belangstellenden. Uiteraard is ook de voorbereiding zorgvuldig uitgevoerd volgens de gedragscode bosbeheer. Daarbij hoort onder meer het periodiek na lopen van aanwezige nesten in het gebied met een actuele check net voor de aanvang van de dunning. Een oehoe-nest is daarbij niet gevonden.

GLK hoopt dat deze zeldzame vogel zich heeft genesteld op de Heerlijkheid Beek. Het zou een mooi aanwinst zijn voor de Gelderse natuur.

Meer nieuws