Jaarverslag 2012 online

20 juni 2013

In het jaarverslag leest u een uiteenzetting van het door ons gevoerde beleid, de activiteiten en de financiële positie. Het rijk geïllustreerd jaarverslag geeft naast een terugblik op het jaar ook toekomstgerichte informatie. Donateurs krijgen het jaarverslag thuis gestuurd tussen 20 - 25 juni. 

In het kader van transparatie plaatsen we de jaarrekening over het vorige boekjaar ook op deze website. Het geeft inzicht in de kosten en baten van de organisatie en is gecontroleerd door de accountant.

Onder Service & Vragen vindt u de digitale versie van het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012.

Meer nieuws