IJkbasis Loenermark rijksmonument

19 mei 2017

Directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed Susan Lammers heeft de IJkbasis vrijdag 19 mei aangewezen als beschermd rijksmonument.

De IJkbasis in Loenen (Gld.) staat op een strook heide, vrijgemaakt van begroeiing, van ruim 576 meter lengte en 20 meter breed. Op deze strook staan de betonnen pijlers, van ver zichtbaar in een prachtig natuurgebied. Uit oogpunt van de vereiste geologische stabiliteit van de ondergrond, viel de keuze voor de vestiging van de basis op het natuurgebied Loenermark beheert door Geldersch Landschap & Kasteelen.

De IJkbasis is uniek in noordwest Europa, maar is door de opkomst van elektronische afstandsmeting en satellietplaatsbepaling in onbruik geraakt. De IJkbasis staat nog als stille getuige van de rijke geschiedenis van de driehoeksmeting op de Zilvensche Heide. De zeldzaamheid van dit ‘object’ en de goed te duiden betekenis van de IJkbasis rechtvaardigen de aanwijzing tot Rijksmonument.

Wat is een IJkbasis
Nederland is een van de meest nauwkeurige landmeetkundig opgemeten landen ter wereld. De historie hiervan begint al in de vroege 16e eeuw toen de Nederlander Gemma Frisius als eerste de zogeheten driehoeksmeting beschreef. De driehoeksmeting was eeuwenlang de meetkundige grondslag op basis waarvan ons land in kaart werd gebracht. De exacte lengte van één zijde van zo’n driehoek was voldoende maar ook cruciaal voor de schaal en de nauwkeurigheid van het gehele landelijke driehoeksnet. Dat stelt hoge eisen aan de nauwkeurigheid van de meetapparatuur. Om die nog verder te verbeteren werd in 1957 de IJkbasis aangelegd waarmee de landmeetkundige meetapparatuur geijkt kon worden. De behoefte daaraan was groot in de wederopbouwperiode van de jaren 50 van de vorige eeuw met op grote schaal de aanleg van infrastructuur, stadsuitbreidingen, ruilverkavelingen enzovoorts. Maar er was ook dringend behoefte aan aansluiting met andere netten in Europa. Dit vereiste een uniforme afstandsmeting.

Naar de blog IJken tussen de eiken.

 

Meer nieuws