HAPS wint GLK-prijs

01 oktober 2016

Na een stemming op de jaarvergadering van donateurs van Geldersch Landschap & Kasteelen op zaterdag 1 oktober, hebben vertegenwoordigers van Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn een oorkonde, glaskunstwerk en geldprijs van € 1.000,- ter besteding aan hun werk in ontvangst mogen nemen.

Betrokken en dichtbij  
In een gedeelte van Berg en Bos, in Apeldoorn, ligt al 40 jaar een kleine prehistorische nederzetting. Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn ontvangt daar schoolklassen voor een bijzondere ervaring. Zij leren onder meer brood bakken, vuur maken en schapen hoeden. In enkele dagen worden zij zich bewust van de kwetsbaarheid van de natuur en komen zij iets te weten over het leven in de prehistorie. Volgens de jury levert de stichting samen met haar grote schare vrijwilligers op een overtuigende en inspirerende wijze een bijdrage aan het behoud van ons natuurlijke en culturele erfgoed aan de basis, namelijk via onze kinderen.  
 
Zo draagt Stichting Prehistorisch Kamp Apeldoorn bij aan een volgende generatie die zich meer en beter bewust is van de zorg en aandacht voor een duurzame samenleving. ‘Beleven’ en ‘ervaren’ zijn anno nu centrale elementen voor een succesvol natuurbeleid. De jury vindt dan ook dat het Haps-project zijn tijd ver vooruit was.  

Goede tweede 
Stichting Lingewaard Natuurlijk was ook genomineerd voor de GLK-prijs. Deze stichting is in 1994 opgericht met als doel bij te dragen aan een mooi en divers landschap voor mens, plant en dier. Vele kinderen en volwassenen hebben dankzij Lingewaard Natuurlijk geleerd over de natuur dichtbij en met vrijwilligers is gewerkt aan natuur- landschapsonderhoud en betere kansen voor bedreigde soorten in de natuur. De jury vindt Lingewaard Natuurlijk een aansprekend voorbeeld van burgerparticipatie en betrokkenheid van de bewoners bij hun leefomgeving.  
 
Geldersch Landschap en Kasteelen reikt jaarlijks de GLK-prijs uit aan een persoon of aan een groep personen die zich in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de bescherming van het landschappelijke, natuurlijke of culturele erfgoed in Gelderland. De prijs werd dit jaar voor de vierentwintigste keer toegekend.  

Meer nieuws