Goede raad & wensen jarig Geldersche Kasteelen

27 november 2015

Ter gelegenheid van een jubileum wordt vaak terug gekeken. Geldersche Kasteelen, nu onderdeel van Geldersch Landschap & Kasteelen, wilde het jubileumjaar afsluiten door juist om zich heen én vooruit te kijken.
Samen met de provincie Gelderland werd donderdag 26 november een bijeenkomst gehouden rond het thema werken aan de toekomst voor een Mooi Gelderland, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. Draagvlak voor de instandhouding vanuit de samenleving en het verkrijgen van financiële middelen om te zorgen voor het Gelders erfgoed, is daarbij het uitgangspunt.

Hoog bezoek
Om de ambities van GLK kracht bij te zetten, waren de directeuren van de buitenlandse ‘zusterorganisaties’ uitgenodigd. Dame Helen Ghosh, directeur van de National Trust in het Verenigd Koninkrijk en Harry Voigtsberger, president van de Duitse Nord Rhein Westfalen-Stiftung liet de aanwezigen de blik verbreden tot over de grenzen en deelden hun ervaringen.

Schrijver Nelleke Noordervliet droeg een column voor en onder haar leiding wordt met deskundigen en betrokken Gelderlanders van gedachten gewisseld over goede raad en wensen voor Geldersche Kasteelen.

Vangnet
De wens van de laatste eigenaar van landgoed Hernen was om het kasteel voor de toekomst veilig te stellen en te restaureren. In 1940 vormde dat de aanleiding om de Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen op te richten. Sindsdien zijn nog 33 landhuizen en kastelen aan GLK overgedragen om voor de toekomst veilig te stellen.
Voor donateurs van GLK en andere belangstellenden zijn dit jaar diverse jubileumactiviteiten gehouden op de 7 opengestelde kastelen.


Foto met rechts het panel: Willem Bijleveld (directeur Nederlands Openlucht Museum), René Arendsen (historicus en programmamaker Omroep Gelderland), S. Lammers (directeur Kennis en Advies Rijksdienst Cultureel Erfgoed) en Bob Roelofs (griffier Provinciale Staten van Gelderland)
op de eerste rij met koptelefoon Harry Voigtsberger, president NRW Stiftung und Förderverein en Dame Helen Ghosh, directeur National Trust VK

Meer nieuws