GLK toont belangstelling voor huis Neerijnen

18 februari 2014

De gemeente Neerijnen heeft Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (GK) onlangs gevraagd of er belangstelling bestaat voor aankoop van huis Neerijnen. De gemeente ziet in GK een goede partij om huis Neerijnen en omgeving te herenigen en zorg te dragen voor een goed toekomstig beheer. De gemeente heeft na verkoop geen kosten meer voor beheer en onderhoud van het huis. Daarnaast heeft de gemeente aangegeven minder werkruimte nodig te hebben maar behoudt door het huis te huren wel de huisvesting van het bestuurscentrum in de gemeente Neerijnen.

Betrokken landgoedeigenaar
GK heeft om twee redenen haar belangstelling geuit. De organisatie voelt zich nauw betrokken bij landgoed Neerijnen, vindt het belangrijk dat het huis haar functie als trouwlocatie voor de inwoners van gemeente Neerijnen behoudt en dat het plein open blijft om de toegankelijkheid van de locatie voor de inwoners van de gemeente Neerijnen en overig publiek te waarborgen. Bovendien heeft GLK recentelijk het landgoed hersteld en opgeknapt. Eerder is de restauratie van het nabij gelegen kasteel Waardenburg voltooid, evenals de restauratie van de molen en het Stroomhuis te Neerijnen.

De afspraak is dat de gemeente tot 2018 voor het gebruik van het kasteel geen huur betaalt aan GLK. Daarna loopt de huur op van 40.000 euro in 2018 tot 50.000 euro in 2024. Op 13 maart beslist de gemeenteraad over een eventuele verkoop van huis Neerijnen aan GK.

Ensemble
Het beheer door Geldersch Landschap & Kasteelen van landgoed Waardenburg en Neerijnen richt zich op twee uitgangspunten. In het binnendijkse gedeelte ligt de nadruk op de relatie tussen kasteel Waardenburg, huis Neerijnen en hun omgeving. In het buitendijkse gedeelte staan de cultuur- en natuurwaarden voorop die ontstaan zijn door de natuurlijke loop van de rivier en door menselijk handelen. Het landgoed is opengesteld voor publiek.

Geschiedenis
De oorsprong van kasteel Neerijnen ligt in de 14e eeuw. Het huis van tegenwoordig is vermoedelijk rond 1600 gebouwd, op de fundamenten van het oude huis Klingelenburg. Het is ingrijpend verbouwd in de 18e eeuw en werd nog laat in de 19e eeuw met een aanbouw uitgebreid. In 1974 kwam het huis in bezit van GLK. Daarna werd het door de gemeente Neerijnen gekocht en als gemeentehuis in gebruik genomen.

Meer nieuws