Feestelijke oplevering herstel De Oorsprong

20 juni 2013

Woensdag 19 juni vond de feestelijke oplevering van het herstel plaats. Burgemeester Gebben van de gemeente Renkum en directeur Van den Tweel van Geldersch Landschap & Kasteelen hebben de afronding gemarkeerd. Zij draaiden samen aan een knop om het verwarmingsysteem van het zwembad aan te zetten.

Geschiedenis beleven
De opknap is gedaan met veel aandacht voor de historie die De Oorsprong rijk is.
Het historische zwembad uit 1932 is gerestaureerd. Het verwarmingssysteem, de muren en bijbehorend kleedgebouw zijn hersteld. Het zwembad is nu ook te zien voor passanten.
Het voormalige landhuis is zichtbaar gemaakt door de contouren aan te geven, door middel van een zogenaamde ‘footprint’. Op de plek van het voormalige paviljoen is een grote picknicktafel geplaatst.
Nieuwe wandelpaden zijn aangelegd en bestaande wandelpaden verbeterd. Ook zijn er voorzieningen getroffen om het water op te vangen dat van de hellingen loopt bij hevige regenval. Dankzij opvangbekkens en een goede geleiding zullen wandelpaden beter intact blijven.
Het landschap is verfraaid door van bovenaf zichtlijnen richting de Benedendorpse weg te creëren, op verschillende plekken nieuwe beplanting neer te zetten en een stukje braakliggend terrein is ingericht met een kleine boomgaard en schaapsweide.

Dit project maakt onderdeel uit van de overeenkomst waarin Geldersch Landschap & Kasteelen en de provincie Gelderland samen werken aan een mooi en vitaal landelijk gebied. Ook een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij maakte dit project financieel medemogelijk.

Meer nieuws