Eerste verkenning Natuurbegraven op GLK-terreinen

18 april 2014

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) doet dit jaar verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor Natuurbegraven. Als eigenaar en beheerder van natuurgebieden, kastelen en landgoederen krijgt GLK de laatste jaren regelmatig een verzoek of het mogelijk is om begraven te kunnen worden op een van haar natuurterreinen. Het idee om op deze wijze opgenomen te worden in de natuur spreekt velen aan. Nu kan dat (nog) niet; het aantal natuurbegraafplaatsen in Nederland is beperkt.

Het haalbaarheidsonderzoek richt zich in eerste instantie vooral op het beoordelen van de geschiktheid van locaties voor Natuurbegraven, gemeentelijk beleid hierin en bekijkt vervolgens de financiële haalbaarheid. Natuurbegraven moet passen binnen de doelstelling van GLK en er moet sprake zijn een goede inpassing in het landschap. Het is een concept dat cultuur en natuur met elkaar verbindt en kan GLK daarbij de mogelijkheid bieden om o.a. haar donateurs een extra dienst te verlenen.

Wat is Natuurbegraven?
Natuurbegraven is het begraven van een overledene of zijn of haar as op een natuurbegraafplaats. Op een natuurbegraafplaats speelt het behoud van de natuur en de ontwikkeling daarvan een belangrijk rol. De begraafplaatsen liggen vaak in een bos maar soms ook in weidegebieden of op heide en akkers die als natuurgebied ontwikkeld worden. De graven zijn er niet geordend in een rij en als er grafmonumenten zijn, zijn die van natuurlijke materialen.

Vervolg
Zodra er gebieden in beeld komen, zal daarover met de omgeving worden gesproken. Ook gemeenten hebben een belangrijke rol in het proces. De gebieden blijven opengesteld voor het publiek en zullen ook blijvend door GLK als natuurgebied worden beheerd. Door begraafplaatsen in natuurgebieden te realiseren, kunnen middelen worden gegenereerd om de natuur te ontwikkelen, onderhouden en te behouden.

Meer nieuws