Eerste gekweekte Europese rivierkreeften uitgezet

11 mei 2015

Tot in de jaren ’50 kwam de Europese rivierkreeft volop voor in onze beken, rivieren en meren. Door watervervuiling en kreeftenpest, een schimmel die Amerikaanse rivierkreeften met zich meedragen, is de Europese rivierkreeft bijna uitgestorven. Hij komt nog maar op één plek in Nederland voor en dat is landgoed Warnsborn bij Arnhem.

Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) is met onderzoeksinstituut Alterra Wageningen UR een kweekprogramma gestart. Het uitzetten van gekweekte rivierkreeften is echter alleen succesvol als de waterkwaliteit goed en de leefomgeving optimaal is.

In oktober 2014 is GLK een giftenactie onder de donateurs gestart. Mede hierdoor is voldoende geld beschikbaar gekomen om de leefomgeving en de waterkwaliteit van een tweede vijver op landgoed Warnsborn geschikt te maken voor de Europese rivierkreeft.

Op 11 mei was het dan zover; de uitzetting van de eerste gekweekte Europese rivierkreeften was een feit.  

Het streven is om de gekweekte Europese rivierkreeft in de nabije toekomst op meerdere plekken in Gelderland, maar ook in andere delen van Nederland, uit te zetten.

Het project ‘Europese rivierkreeft’ is financieel mede mogelijk gemaakt dankzij Provincie Gelderland, donateurs GLK, Stichting Zabawas, de Nationale Postcode Loterij en anderen.

Meer nieuws