De wolf terug in Nederland

12 juli 2013

Over een (eventuele) terugkeer van de wolf in Nederland heeft Geldersch Landschap & Kasteelen de volgende opvatting.

De wolf kwam voorheen in Nederland voor. Indien de ecologische omstandigheden weer of nog geschikt zijn voor soorten zoals de wolf, maar ook bijvoorbeeld de lynx, dan is er niet veel op tegen dat deze soorten zich weer in ons land vestigen. De wolf is een beschermde soort die in extensieve bos- en natuurgebieden een toegevoegde ecologische waarde kan hebben.

Nederland is wel een cultuurlandschap, waar beheer en exploitatie belangrijke voorwaarden zijn voor het behoud van landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden. Het zo nodig reguleren van het aantal in het wild levende dieren en schadebestrijding horen daarbij en zou dan ook van toepassing moeten zijn op deze diersoorten.

De provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het faunabeheer en eventueel te nemen maatregelen.

Meer nieuws