Cultuurhistorie Engelanderholt ontrafeld

15 april 2016

Vanaf herfst 2014 tot eind 2015 heeft een groep van 30 enthousiaste vrijwilligers onder begeleiding van Stichting Probos het verborgen verleden van Engelanderholt ontrafeld. Dit bosgebied ten zuiden van Apeldoorn omvat eigendommen van Geldersch Landschap & Kasteelen (Bruggelen), Staatsbosbeheer (Spelderholt en het Leesten) en de Veluwse Bosgroepen.
Doelen van dit voorbeeldproject waren om cultuurhistorische informatie te verzamelen voor de beheerders én om ervaring op te doen met de inzet van vrijwilligers bij het in kaart brengen van cultuurhistorie in bos- en natuurgebieden. De resultaten zijn donderdag 14 april gepresenteerd.

Geschiedenis in beeld
Het in kaart brengen van het verleden van Engelanderholt levert een boeiend werk op. In 17 hoofdstukken worden uiteenlopende onderdelen van de geschiedenis behandeld, zoals archeologie, bosontwikkeling in kaarten, marken, landgoed Bruggelen, Spelderholt en het Leesten, het Herenhul en rechtspraak in het Engelanderholt, de Klaarbank, watermolens en sprengen, de Tweede Wereldoorlog, historische reisbeschrijvingen, krantenartikelen en de veldinventarisatieresultaten. Daarnaast is er een digitale map samengesteld met archiefstukken, historische kaarten, foto’s, ansichtkaarten en publicaties over het gebied.

Inzet vrijwilligers waardevol
Stichting Probos heeft 14 april ook een rapport opgeleverd over de inzet van vrijwilligers bij historisch onderzoek in bos en natuur. De verslaglegging is bedoeld om de ervaringen te kunnen delen met terreinbeheerders en onderzoekers in de rest van Nederland. Onze Specialist Natuur en Cultuurhistorie Ciska van der Genugten had een belangrijke rol in de begeleiding.
Een groep enthousiaste vrijwilligers kan in een relatief korte periode een enorme hoeveelheid historische informatie over een gebied samenbrengen. Ter ondersteuning van of als aanvulling op de werkzaamheden van professionals kan de inzet van vrijwilligers zeer waardevol zijn. Ook belangrijk: een dergelijk cultuurhistorisch onderzoek levert de vrijwilligers zelf veel op. Conclusie is dat vrijwilligers bij het in kaart brengen van cultuurhistorie van bos- en natuurgebieden van zeer grote waarde kunnen zijn.

Geïnteresseerd in dit project? Lees meer op de website van Probos.

Meer over Bruggelen bij Beekbergen.


Hoofdopdrachtgever: provincie Gelderland vanuit het programma Cultuur en Erfgoed.

Meer nieuws