Constructieve afspraken GLK, GroenFront!, Lush

21 juni 2013

Het constructieve overleg tussen actienetwerk GroenFront!, campagnevoerend cosmeticabedrijf Lush en Geldersch Landschap op 17 juni jl. heeft tot de volgende afspraken geleid:

•    naar aanleiding van de vraag van Groenfront en Lush zal Geldersch Landschap navraag doen over de openbaarheid tot op een bepaald niveau van de tellingen en afschotgegevens van de Faunabeheereenheid.
Volgens Geldersch Landschap zijn deze openbaar en beschikbaar en zouden voor iedereen toegankelijk moeten zijn.

•    Over een aantal terreinen wordt gesproken, waar naar het idee van Groenfront en Lush te weinig regie op het faunabeheer door Geldersch Landschap wordt gevoerd.
Geldersch Landschap geeft aan dat zodra dit contractueel mogelijk is, zij de regie van het faunabeheer op deze terreinen volledig in eigen hand zal gaan nemen.
Eind 2014 spreken de organisaties opnieuw met elkaar over de resultaten.

•    Groenfront vindt de hoeveelheid lokvoer per locatie per jaar teveel. De vraag is of dit minder kan. Aangegeven is dat dit de afgesproken hoeveelheden zijn binnen het Faunabeheereenheid-verband. Ook hiervan zijn gegevens beschikbaar. Of deze openbaar zijn zal worden nagegaan.
Geldersch Landschap zal in Faunabeheereenheid-verband aandacht vragen voor dit punt.

•    Geldersch Landschap is bereid tot een openbare discussie, als de andere betrokken organisaties daar ook toe bereid zijn, los van de Provinciale verantwoordelijkheid in deze.

•    De organisaties hebben in ieder geval eind 2014 weer overleg; als hiertoe aanleiding is, zal eerder contact met elkaar gezocht worden.

Aanleiding van het gesprek was de open brief op 3 juni jl. GroenFront! en Lush aan Geldersch Landschap.
Lees ook de reactie van Geldersch Landschap op de brief en de uitnodiging voor dialoog.

Meer nieuws