Actueel standpunt vliegroutes Lelystad airport

12 december 2017

Door de uitbreiding van Lelystad airport komen er nieuwe vliegroutes boven Gelderland. Geldersch Landschap & Kasteelen is uiteraard bezorgd over de gevolgen die de nieuwe vliegroutes boven de natuurgebieden kunnen hebben. Via de provincie Gelderland leveren wij onze inbreng en onze bedenkingen over de nieuwe vliegroutes. Vooruitlopend op een bestuurlijk overleg op 18 december heeft de provincie haar standpunt aan de minister duidelijk gemaakt. Dit onderstaande standpunt ondersteunen wij.

Gedeputeerde Staten van Gelderland vragen de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) om een nieuw en zorgvuldig proces voordat ze een besluit neemt over de vliegroutes van en naar Lelystad Airport en hiervoor extra tijd te nemen. De geconstateerde fouten (MER) moeten worden hersteld en het proces rondom de herindeling van het luchtruim gestart alvorens de routes vast te leggen. Deze start moet zodanig perspectief bieden op de inpassing van Lelystad Airport in het luchtruim, dat daarmee nieuwe, acceptabele routes over Gelderland ontworpen kunnen worden. Dit alles moet blijvend leiden tot zo minimaal mogelijke gevolgen voor de inwoners van Gelderland.

Meer informatie over het standpunt van GS.

Meer nieuws