Veluwse heidekoe nu ook in Drenthe

11 december 2014

Sinds 10 december worden de heidekoeien die Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) herintroduceerde in Nederland, ook in Drenthe ingezet.

Een kudde Drentse heideschapen begraast sinds 2006 diverse gebieden in het Nationaal Park Drentsche Aa in opdracht van Staatsbosbeheer. De schapen bleken echter onvoldoende effectief in het terugdringen van pijpenstrootje en pitrus. De komst van heidekoeien, die een ander graaspatroon hebben, is daarom een effectieve aanvulling op de begrazing. Daarmee blijft de heide open en vitaal.

Effectief samen met schapen
Heidekoeien zijn kleine, bonte koeien met kleine hoorns. Ze zijn goed aangepast aan het karige bestaan op de heide. Schapen zijn de fijnproevers en heidekoeien vullen dat aan doordat ze veel breder grazen.

Terug in Nederland
Meer dan een eeuw geleden begraasden niet alleen schapen de Nederlandse heidevelden. Ook heidekoeien werden hiervoor ingezet. Een klein slag rundvee, dat werd gehoed door koeienjongens. Tussen 1850 en 1950 zijn deze dieren helemaal uit Nederland verdwenen. In 2007 heeft GLK een succesvol fokprogramma opgezet met heidekoeien uit Denemarken.
GLK stelde in 2011 Nationaal Park De Hoge Veluwe in de gelegenheid om deze runderen ook in te zetten bij het natuurbeheer.

Heidekoeien zien bij GLK
Bij Geldersch Landschap & Kasteelen worden de heidekoeien op twee Veluwse terreinen ingezet: de Loenermark (Loenen) en het Wekeromse Zand (Wekerom). De heidekoeien op de Loenermark grazen samen met de kudde Veluwse heideschapen. De schapen en de koeien zijn goed op elkaar ingespeeld en trekken vrijwel dagelijks samen met de herder naar de heide.

Meer nieuws