Twitter mee over herbouw #donjonHernen

25 juni 2015

Moet kasteel Hernen weer de karakteristieke donjon terugkrijgen, die al eeuwen is verdwenen? Is het verantwoord het aangezicht en de omgeving van het kasteel en Hernen nu ingrijpend te veranderen? Kunnen we historische bouwtechnieken onderzoeken door een bouwplaats voor de middeleeuwse donjon op te zetten? Willen bezoekers en omwonenden wel een historische bouwplaats bij het kasteel?

Op 25 juni buigen professionals uit de erfgoed- en museumwereld zich over de vraag of de donjon, de toren, van kasteel Hernen wel of niet herbouwd moet worden. Dit oudste deel van het kasteel stortte in tijdens een storm in de 18e eeuw.

Geef uw mening op Twitter
Geldersch Landschap & Kasteelen wil de vraag over de herbouw niet alleen aan professionals voorleggen, maar ook aan omwonenden en andere belangstellenden. Wij willen dan ook graag uw mening horen. Dit kan via Twitter met gebruik van #donjonHernen.
De reacties via Twitter zullen een belangrijke input zijn bij het symposium op 25 juni, dat de basis vormt voor een principebesluit over de mogelijke herbouw.

Project Hernen 1544
Aanleiding voor de discussie over de herbouw is de ontdekking van de oude veldovens in de uiterwaarden bij het kasteel. Hiermee werden vroeger de stenen gebakken waarmee het kasteel is gebouwd. Bezoekers kunnen nu in het kader van het project Hernen 1544 zien en ervaren hoe bakstenen vroeger werden gemaakt. Dit resulteert in een toenemend aantal stenen die gebruikt zouden kunnen worden voor de herbouw van de donjon.

Meer nieuws