Stroomlijn in Goilberdingerwaard

12 april 2013

Te veel begroeiing in de uiterwaarden kan de doorstroming van het water in de rivieren belemmeren en het risico op overstromingen vergroten. In de Goilberdingerwaard, de uiterwaard bij Culemborg, was en is het nodig om de doorstroming van hoogwater in de Lek te bevorderen. In 2012 is er al begroeiing verwijderd. In september 2013 volgt het opsnoeien van enkele bomen.

In de toekomst moeten we op bepaalde plekken zorgen dat de begroeiing niet dichter wordt. Hierbij wordt rekening gehouden met cultuurhistorische waarden en bijzondere planten en dieren in het gebied. Zo blijft bijvoorbeeld de Armenboomgaard ongemoeid.

Informatiebijeenkomst
Omwonenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op woensdag 24 april tussen 18.30 en 20.00 uur (vrije inloop) in Werk aan het Spoel (in de Genieloods), Goilberdingerdijk 40a, 4106 LC Culemborg.

Doel bijeenkomst
Op de informatiebijeenkomst geven medewerkers van Geldersch Landschap en Rijkswaterstaat informatie over de plannen en maatregelen aan de hand van kaarten en beantwoorden zij vragen. Belangstellenden voor de inloopavond kunnen zich aanmelden via info@mooigelderland.nl.

De informatiebijeenkomst gaat over Stroomlijn. Het gaat niet om voorlichting over beheer en toegankelijkheid. Een beheerplan wordt namelijk later dit jaar opgesteld. Onder andere Natuur- en Vogelwacht Culemborg (NVWC) en Stichting Werk aan het Spoel worden daarbij betrokken. Zodra het nieuwe beheerplan vorm heeft gekregen, zal over dat onderwerp een informatiebijeenkomst worden georganiseerd voor alle belangstellenden.

Programma Stroomlijn
De Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor de cultuurhistorische rijkdom, landschappelijke waarden en recreatie. Daarom kijkt Rijkswaterstaat in het programma Stroomlijn samen met terreineigenaren en beheerders hoe het rivierengebied in de toekomst zo beheerd kan worden, dat een veilige leefomgeving hand in hand gaat met cultuur- en natuurontwikkeling- en beleving. Geldersch Landschap is één van de beheerders van terreinen langs de grote rivieren.

Meer nieuws