Oproep GLK-prijs 2016

26 mei 2016

Kent u ze: mensen die zich jarenlang vrijwillig inzetten voor hun natuurlijke omgeving? Of die natuur of cultuur zo’n warm hart toedragen, dat ze anderen erbij betrekken. U kunt de persoon of groep nomineren als zij daarvoor nog niet eerder is onderscheiden.

Uit een lijst van kandidaten draagt de jury twee nominaties voor. Tijdens de jaarlijkse donateursvergadering van Geldersch Landschap & Kasteelen op 1 oktober 2016 kiezen de aanwezigen de uiteindelijke winnaar. De winnaar ontvangt een glaskunstwerk van kunstenaar Jan-Willem van Oldeneel uit Laren en een geldbedrag van € 1.000,- ter besteding aan hun (vrijwilligers)werk. De andere genomineerde ontvangt € 500,-.

Voordrachten met vermelding van persoonsgegevens, motivatie en gedane activiteiten inzenden voor 20 juni aan info@glk.nl of Jury GLK-prijs, Postbus 7005, 6801 HA Arnhem.

Meer nieuws