Onthulling informatiepaneel bij bijzonder gebied

13 mei 2014

Rian Haarhuis, de beheerder van kasteel  De Cannenburch en Lasse Tjabringa, de jongste donateur van de Bekenstichting onthulden 8 mei jl. een informatiepaneel in het gebied de Motketel, ten westen van Vaassen.
Het is geplaatst om toeristen te informeren die er te voet en met de fiets komen genieten van de prachtige schoonheid en rust in dit gebied. Kenmerkend zijn de bijzondere planten op de beekwallen, de ijsvogel die langs de beken naar voedsel zoekt en de beekprik die in de beken voorkomt. Het Waterschap heeft de afgelopen jaren het sprengenstelsel gesaneerd en opnieuw ingericht. 

Het informatiepaneel is een initiatief van de Bekenstichting en is tot stand gekomen met een financiële bijdrage van het waterschap Vallei & Veluwe en het Rabofonds Noord Veluwe.

De Motketel is een nat gebied, waar de grondwaterstand net onder maaiveld aanwezig is. In de periode 1600-1800 n. Chr. zijn in dit gebied sprengkoppen gegraven, waarna het aangegraven water via de beken werd gebruikt ten behoeve van de watermolens in het gebied naar en bij Vaassen. In de 18e eeuw stonden er 17 watermolens in dit gebied.
De naam Motketel had te maken met humus en met wilde zwijnen (een ‘mot’ of ‘motte’  is een vrouwelijk zwijn en een ‘ketel’ is een dagrustplaats voor wilde zwijnen). Maar ook is de naam Motketel gerelateerd aan het mogelijk voorkomen van heksen, die vroeger onder bepaalde omstandigheden in dit gebied voorkwamen.

Nieuwsgierig geworden? Het bord staat aan de Niersenseweg ter hoogte van nr. 32 in Vaassen.

Meer nieuws