Herstel kademuren Huis Neerijnen

03 februari 2015

Vorig jaar is een begin gemaakt met het herstel van de kademuren bij de toegangspoort van Huis Neerijnen. In het verleden waren deze niet zo hoog als nu, maar afgewerkt met een ijzeren hek. Op oude foto's was dit zichtbaar.

Op de plek waar het metselwerk destijds is opgehoogd, is scheurvorming ontstaan. Het metsel- en voegwerk was door inwatering, vorst en wortelgroei fors beschadigt. Het eerste deel heeft de gemeente Neerijnen in eigen beheer een aantal jaren geleden al hersteld. GLK heeft hier nu een vervolg aan gegeven door het gedeelte nabij de ophaalbrug te herstellen.
Het gedeelte nabij de brug van het kasteel en het metselwerk op de brug zullen in de laatste fase worden aangepakt.

De metselaar heeft losliggende stenen verwijderd, slecht geworden voegwerk uitgebikt en zeer slechte delen van het metselwerk verwijderd. Metselwerk dat nog redelijk was en behouden kon blijven, hebben we laten zitten.
Tijdens het werk bleek dat we een groot gedeelte van het bestaande metselwerk konden behouden door de scheuren in te boeten en de fundering extra te ondersteunen. Dit in tegenstelling tot de eerdere plannen en afgegeven vergunning.

Uiteraard is goed rekening gehouden met eventuele bijzondere planten op het metselwerk.

Meer nieuws