1e Landgoedveiling sfeerrijk en succesvol

25 november 2014

Aanwezige bedrijven en organisaties met hun gasten brachten hun bod uit op natuur- en cultuurbelevenissen tijdens een diner in het koetshuis op landgoed Staverden op vrijdagavond 21 november. Met de opbrengst wordt een nieuw verblijf voor de witte pauwen op het landgoed mogelijk.

Directeur-bestuurder Peter van den Tweel is blij met de warme belangstelling en de opbrengst van € 26.500, waarvan € 5000 geschonken is door de Vrienden van Staverden. Met een toegezegde provinciale bijdrage en een eigen bijdrage is het mogelijk om in 2015 het nieuwe pauwenverblijf te bouwen.
Minister Kamp (oud-lid Raad van Toezicht GLK) en Commissaris van de Koning de heer Cornielje, aan wie volgens traditie jaarlijks pauwenveren worden aangeboden, behoorden ook tot de gasten.

Verbetering leefomstandigheden
De huidige populatie op het landgoed Staverden bestaat uit ongeveer 30 pauwen. De hokken staan in een donkere, schaduwrijke en daarmee onvoldoende droge omgeving en voldoen niet meer aan de huidige eisen van een goed pauwenverblijf. Een goede opslag- en werkruimte ontbreekt evenals een goede ruimte voor het opfokken van de jonge dieren. Ook is er behoefte aan een deugdelijke afrastering van het terrein om vossen te weren.
In verband met de ophokplicht als gevolg van de vogelgriep zijn alle pauwen op dit moment ondergebracht in de huidige hokken.

Zeldzame witte pauwen
Staverden wordt ook wel “de witte pauwenburcht” genoemd. Deze zeldzame dieren leven al eeuwenlang op het landgoed. De traditie is begonnen rond 1400, toen Gelderse hertogen erop stonden dat deze pauwen gehouden werden, zodat zij de veren op hun helmen konden dragen.

Meer nieuws