13,5 miljoen voor Nederlandse natuur en landschap

29 januari 2016

Tijdens het jaarlijks Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij heeft LandschappenNL 13,5 miljoen euro ontvangen voor natuur en landschap in Nederland. De provinciale Landschappen en provinciale organisaties Landschapsbeheer zetten dit geld in om natuur en landschap voor nu en de toekomst te behouden en beleefbaar te maken.

Deelnemers bedankt
De Postcode Loterij en haar deelnemers zijn we zeer dankbaar voor deze bijdrage. Het stelt de provinciale Landschappen in staat natuur aan te kopen, in te richten en recreatiemogelijkheden te realiseren.
De Landschapsbeheerorganisaties kunnen dankzij deze bijdrage het Nederlandse landschap behouden door onder meer ruim 75.000 vrijwilligers te ondersteunen met kennis en materieel.

Leefbaarder en mooier water
Dankzij het geld van de Nationale Postcode Loterij kon Geldersch Landschap & Kasteelen vorig jaar onder andere de waterkwaliteit verbeteren op vijf locaties. Op de landgoederen Hoevelaken, Warnsborn, Mariëndaal en de Kieftskamp en Klein Noordijk werden beken, vijvers en andere waterpartijen schoongemaakt, waardoor je nu weer tot op de bodem kunt kijken. Ook is op diverse plekken nieuwe beschoeiing aangebracht.

Ab van Dijk, projectleider bij GLK, vertelt over het hoe en waarom van de werkzaamheden. “Bladeren die in het water vallen, vergaan na verloop van tijd en hopen zich op tot een dikke laag organisch materiaal. Het is nodig om die sliblaag eens in de pakweg twintig jaar van de bodem weg te halen. Het resultaat van dat opschonen, is verbetering van de waterkwaliteit. Niet alleen mooier om te zien, maar ook leefbaarder voor de bewoners zoals vissen en amfibieën. Bovendien beter voor de floradiversiteit, want sommige planten groeien graag op een schone, schrale vijverbodem, bijvoorbeeld fonteinkruid, hoornblad en waterranonkel. We zijn heel blij dat we dit hebben kunnen doen, mede dankzij de steun van de deelnemers aan de Loterij.”

In het najaar van 2016 zullen op nog drie andere landgoederen in Gelderland waterpartijen worden uitgebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Meer nieuws