12Landschappen bij Nationale Monumentenorganisatie

08 december 2016

De gezamenlijke provinciale Landschappen zijn toegetreden tot de Nationale Monumentenorganisatie (NMo).

De 12 Landschappen beschikken over een aanzienlijke hoeveelheid monumenten die veelal onlosmakelijk zijn verbonden met het omringende Landschap. Juist de wisselwerking tussen gebouwd erfgoed en de omliggende natuur is in deze tijd van grote waarde.
Het lidmaatschap is een verrijking voor het ledenbestand van de NMo, waar grote monument beherende organisaties zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer al onderdeel van uitmaken. Voor de Landschappen is de meerwaarde dat zij directe toegang krijgen tot de diensten en kennisbundeling van de NMo.
Het collectief van Landschappen beheert zo’n 800 monumenten, verspreid door het hele land.

Kansen
Hank Bartelink, directeur van Landschappen.nl: “De provinciale Landschappen dragen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van mooi erfgoed, vaak combinaties van ‘stenen’ en landschap, de ensembles. Geen geringe opgave. Voor ons is de NMo van toegevoegde waarde als het gaat om uitwisselen van kennis en ervaringen, om krachten bundelen ten behoeve van het behoud van monumenten, en om bij te dragen aan het verder professionaliseren van het beheer en ontwikkeling.

Directeur van de NMo, Quarles van Ufford: “De Nationale Monumentenorganisatie en Landschappen hebben elkaar veel te bieden. Via de NMo kunnen de Landschappen in de kennis en ervaring delen van de grote monumentenorganisaties in ons land en daarnaast zorgt de toetreding van het collectief van Landschappen voor een prachtige verbinding van de verschillende netwerken van beide organisaties op provinciaal en landelijk niveau”.

Meer nieuws