Een bos vol verhalen

Boswachter Ronny ter Horst laat ons het Achterhoekse landschap zien. Een prachtig kleinschalig landschap met weilanden, graanakkers, houtwallen en oude eiken en waar vele vogels, insecten, konijnen, hazen, fazanten en reeën zich thuis voelen. Het is ook dit coulissenlandschap waar we de scholtengoederen vinden: boerderijen zo groot als een landhuis met mooie erven, landbouw en bosgebieden die van oudsher zelfvoorzienend waren.

Scholtengoed

De ‘scholten’ waren rijke boeren die de schakel vormden tussen de adel en de horigen. Ze hadden een aantal privileges en waren bijvoorbeeld vrijgesteld van het afdragen van land bij overerving. Zo kon het bezit van de scholten uitgroeien tot grote landgoederen. Hijink is de centrale boerderij van het scholtengoed.

Wandelen en fietsen

Dit is een prachtige omgeving voor wandel- en fietstochten. Bij boerderij De Haar is een bushalte en een informatiepunt met picknicktafels. Het is een goed beginpunt voor een mooie wandeling of een fietstocht door de oostelijke Achterhoek.
Gelderse routes biedt de 49 km lange fietsknooppuntenroute Woold en Water.

Dieren

Door de grote afwisseling in het gebied komen er veel diersoorten en vooral vogels voor. In de hoge eiken broedt de wielewaal. Het is ideaal gebied voor de zeldzame ortolaan. Bij de vennetjes komen soorten voor als de dodaars en de ijsvogel. Op de weilanden en in de akkers zijn in de schemering reeën te zien.