Er blijft altijd iets te wensen

maandag 16 oktober 2017Beheer
Een beheervisie is een document voor de lange termijn. Zo’n visie vormt de leidraad voor de werkzaamheden van een beheerder in een bepaald gebied. Elke visie begint met een beschrijvend deel. Dit deel bestaat uit een kenschets van het betreffende gebied en een opsomming en waardering van alle bijzonderheden. Dit kun je breed zien: van zeldzame plant tot Rijksmonument en van bijzondere hydrologie tot eeuwenoude lokale verhalen in relatie tot het gebied, alles komt aan bod. Daarnaast wordt ook het beheer tot nu beschreven. 

boswachterIn het tweede deel van de visie gaat het over de toekomst. Wat is er nodig om de waardevolle elementen te behouden? Welke ontwikkelingen wil GLK graag bewerkstelligen in het gebied? En wat is daar voor nodig?

De beheerder aan zet

In het afgelopen half jaar hebben we al voor heel wat terreinen om tafel gezeten. Omdat onze beheerders degenen zijn met de meeste terreinkennis, maar ook degenen die het toekomstig beheer vorm zullen geven, zijn zij onmisbaar in dit soort sessies. De passie voor hun werkgebieden straalt er elke sessie weer vanaf. En er zijn ook altijd ideeën en wensen genoeg om het nog beter te doen.

Voor een deel zit die verbetering in aanpassingen in het beheer. Een iets hogere of lagere maaifrequentie in graslanden bijvoorbeeld. Of bescherming van waardevolle microhabitats bij boswerkzaamheden. We kunnen het beheer steeds verder verfijnen doordat er in beheerdersland meer kennis is over wat werkt en wat niet. Maar we weten ook simpelweg steeds meer van onze eigen terreinen, waardoor we beschikbare beheerkennis nog beter kunnen toepassen. Voor een deel zit de verbetering juist nog in het frequenter uitwisselen en het beter ontsluiten van die kennis. Hoe meer de beheerders en terreinmedewerkers weten van de waardevolle zaken in het terrein en hoe beter deze informatie door hen te raadplegen is, hoe beter er in de praktijk rekening mee gehouden kan worden.

In een visie worden al dit soort aandachtspunten en ideeën genoteerd, zodat de beheerder op basis daarvan het beheer voor de komende periode kan bepalen. In een visie nemen we de grote lijnen op. De beheerder vertaalt dit in een jaarplanning en in dagelijkse beheeractiviteiten voor zijn team.

We kunnen het niet alleen

Omdat een nieuwe visie dus niet alleen maar aanknopingspunten oplevert voor beter beheer, maar vaak ook weer nieuwe vragen oproept, is het niet alleen een werkdocument voor de beheerder. Ook voor mij als beleidsmedewerker liggen er actiepunten. Samen met ons team van experts ga ik bijvoorbeeld aan de slag met de onderzoeksvragen die naar voren zijn gekomen.

Maar bij het maken van een nieuwe visie komen ook verbeterpunten naar voren die buiten onze organisatie liggen. Dat wil zeggen: daar hebben we anderen bij nodig. En daar komt ook mijn taak als beleidsmedewerker weer om de hoek kijken. Herstel van het hydrologisch systeem in een gebied is bijvoorbeeld alleen zinvol als je het gehele systeem in beeld hebt. Zo’n systeem houdt niet op bij onze terreingrens. Daar zijn dus buureigenaren bij betrokken. Maar ook een waterschap, drinkwaterbedrijf of de provincie.

Partners

Voor ontwikkelingen die te maken hebben met het gebruik van een terrein zijn we mede afhankelijk van bijvoorbeeld een gemeente of lokale recreatieondernemers. Of willen we juist in gesprek met de gebruikers waar het om gaat. Denk aan een mountainbikeclub, een ruitervereniging of de bewoners van de aangrenzende wijk.

Soms liggen de kansen voor versterking van de kwaliteit van een gebied in de uitbreiding ervan. Ook daarvoor heeft GLK nauw contact met verschillende betrokkenen. Als beleidsmedewerker houd ik onder andere zicht op al deze wensen, zodat ik ze waar mogelijk bij de juiste gesprekspartners onder de aandacht kan brengen. Zodat we, als de kans zich voordoet, deze ook kunnen benutten om de kwaliteit van ons bezit te versterken en veilig te stellen voor de toekomst.

Dus ja, een beheervisie gaat over het beheer. Maar wel in de breedste zin van het woord. En er blijft altijd iets te wensen over!

Renske Terhürne
Renske Terhürne is senior beleidsmedewerker landschap bij GLK.

Alle berichten bekijken

Reageren