Toekomstbomen

vrijdag 21 april 2017Bosbeheer

Als mensen vragen hebben over de merktekens op bomen, vertel ik ze dat die markeringen ons helpen bij het bosbeheer. In de meeste gevallen zijn de bomen voorzien van een oranje verfring, in vaktermen 'geblest'. Hiermee wordt aangegeven dat deze bomen bij de houtoogst (dunning) verwijderd worden.

Hoe bepalen we nu welke bomen bij de dunning geoogst worden?
In veel gevallen gaat daar een stap aan vooraf. Wanneer het bos nog jong is - zo’n twintig tot dertig jaar oud - bepaalt de beheerder, afhankelijk van wat hij met het bos wil, welke bomen hij uiteindelijk over wil houden. Dit zijn de toekomstbomen. Is het een bos waar vooral de houtkwaliteit belangrijk is, dan zoekt de beheerder vitale bomen uit: rechte bomen die geen beschadigingen hebben, waarvan de stam geen takken heeft of fijn betakt is en die kunnen concurreren met de andere bomen. Afhankelijk van de boomsoort en de kwaliteit van de bomen, wijst de beheerder tussen de 40 en 100 bomen per hectare aan die min of meer regelmatig in het perceel verspreid staan. Deze bomen markeert hij met een lintje en een (blauwe) verfstip op de stamvoet, waarna het lintje weer wordt verwijderd. Indien nodig worden stammen van de bomen ontdaan van de dode zijtakken.

Bij de eerstvolgende dunning worden de grootste concurrenten in het kronendak bij de toekomstbomen geoogst. Daarmee wordt de toekomstboom extra bevoordeeld en kan deze een grote kroon ontwikkelen.
concurrentie bij de kronenOp de foto geeft de rode lijn aan waar de kroon van de toekomstboom het meeste geraakt wordt door die van zijn grootste concurrent. Deze concurrent zal bij de volgende dunning verwijderd worden (rood kruis).

Voordelen aanwijzen toekomstbomen
De beste bomen worden het meest bevoordeeld. Daardoor groeien ze sneller, worden sneller dik oftewel de kwaliteit blijft toenemen. De beheerder ziet in zijn bos om welke bomen het gaat. Bij het blessen gaat hij van de toekomstbomen uit en verwijdert hij de grootste concurrent. Dit kost minder tijd dan wanneer hij bij elke dunningsronde opnieuw de waardevolle bomen moet bepalen.

De toekomstbomenmethode passen we ook toe voor bomen met andere kwaliteiten zoals natuur- of landschappelijke kwaliteiten.

 

Benieuwd naar wat er gebeurd met het hout dat geoogst wordt? Lees dan het blog Het hout nooit op.

Willem Lammertink
Willem was coördinator bestedingsprogramma’s. Hij hield zich bezig met aanvragen van subsidies, adviseren van het terreinbeheer op het gebied van het praktisch bos- en natuurbeheer en het opstellen van evaluaties en beheervisies.

Alle berichten bekijken

Reageren