Die verzint maar wat!

dinsdag 05 juli 2016Recreatie

Laatst liet iemand zich nogal denigrerend uit over beleidsmedewerkers, zo van, ja ‘jouw soort, die verzint altijd van alles’. Tja, je zult snappen dat ik daar als beleidsmedewerker weinig mee kan. Alsof ik een soort ben die ongewenst is, die het de ander moeilijk maakt. Het tegendeel is waar. De persoon in kwestie had er moeite mee dat hij niet klakkeloos zijn gang kon gaan ten koste van het algemeen belang. Hij vergat dat beleid gevraagd is. Beleid stel je namelijk op als de samenleving daarom vraagt. Het geeft richting, waar richting gewenst is.

Wildplukken
Een mooi voorbeeld is de discussie over wildplukken, die op dit moment actueel is. Er zijn verschillende wildplukboekjes in omloop, er zijn partijen die plukwandelingen organiseren en ook de campagne ‘Lekker Landschap’ moedigt het eten uit de natuur aan. Volgens sommigen is wildplukken een hype, een bedreiging voor de natuur. Deze mensen roepen ons op om het wildplukken te verbieden. Volgens anderen is het juist een kans om de natuur weer dichter bij de mensen te brengen. Zij vragen ons om er sympathie voor te hebben en het toe te staan.
Zowel de voor- als de tegenstanders hebben het goed voor met de natuur. De vraag is of we bij GLK het wildplukken nu wel of juist niet moeten verbieden? Zegt u het maar. Aan mij als beleidsmedewerker de taak iets verstandigs te ‘verzinnen’.

Interessante afwegingen
Voor ik een standpunt aan het papier toevertrouw vraag me af of het wildplukken werkelijk hand over hand toeneemt. Zijn er feiten bekend? Is er iets bekend over de effecten? Wat zijn de risico’s als we het toelaten? Verdwijnen er dan bijzondere soorten? Wat als iemand een giftige plant eet of een tak op zijn hoofd krijgt als hij of zij buiten de paden plukt? Zijn wij dan aansprakelijk? Anderzijds, wat zijn de consequenties als we het strikt verbieden? Verwijderen we mensen dan van de natuur? Voeden we dan het beeld wat sommige mensen hebben dat er nooit iets in de natuur mag? Kunnen we een verbod überhaupt handhaven? Wegen de kosten van het handhaven dan op tegen de baten? Kortom, zoiets als wildplukken lijkt een simpele vraag, maar hem genuanceerd beantwoorden is een ander verhaal.

Voor we bij GLK beleid formuleren verzamelen we informatie. In het geval van de wildplukdiscussie hebben we ook de voor- en tegenstanders uitgenodigd om hun standpunten toe te lichten. Dit in het bijzijn van onze (vegetatie)deskundigen uit de beheeradviescommissie. Dat heeft een schat aan informatie opgeleverd, genoeg om een voorstel voor het beleid te formuleren. U bent nu waarschijnlijk nieuwsgierig naar wat dat beleid is. Ik kan u verzekeren, op enig moment zult u vernemen wat ‘die beleidsmedewerker nu weer verzonnen heeft'...

Marjan Visscher
Marjan was senior Beleidsmedewerker bij de afdeling Visie, Evaluatie en Beleid. Zij hield zich onder meer bezig met (strategische) beleidsontwikkeling en beleidsbeïnvloeding. Renske Terhürne is haar opvolger.

Alle berichten bekijken

Reageren