Wildenborch

Graslanden, singels, houtwallen en een poel grenzend aan het particuliere landgoed Wildenborch.

Locatie

Kapelweg/Mosselseweg
7251 KM Wildenborch

Regio Achterhoek - Gemeente Vorden
Verworven 2000 - Oppervlakte 17.5 ha

Voorzieningen

Flora

Aangezien de graslanden tot voor kort nog zeer intensief gebruikt werden, is de verscheidenheid aan soorten gering. Door extensief beheer zal de variatie in plantensoorten worden vergroot en zullen ook minder algemene soorten weer terugkeren. Langs de sloot groeien echte valeriaan, moerasspirea, holpijp, smeerwortel, lisdodde en dotterbloem. Zij geven de potentie van de graslanden aan.

Beheer

Bij het beheer van Wildenborch zijn de landschappelijke en cultuurhistorische waarden uitgangspunt. Voor de natuurgraslanden streven we naar het vroegere, extensief gebruikte en gevarieerde coulissenlandschap. Er zijn daarvoor houtwallen en knotwilgen aangeplant en er is een poel aangelegd. De graslanden worden beheerd als hooiweide met nabeweiding of extensieve begrazing.

Geschiedenis

Het landgoed Wildenborch heeft een middeleeuwse oorsprong. In 1372 was het in bezit van roofridder Sweder Rodebaert van Wisch. Twee eeuwen later was Wildenborch nog steeds een onneembare vesting in een groot, drassig gebied.

De huidige Wildenborch kwam tot stand in 1780, toen de heer D.H. Staring eigenaar werd van het vervallen landgoed. Aan het begin van de 20ste eeuw zette de heer E.R.E. Brants zich in voor het herstel van het uiteengevallen landgoed. Na de aankoop in 1931 heeft de heer A. Staring zich ingespannen voor het herstel van de buitenplaats. In 1976 is huis De Wildenborch, met de omringende tuin- en parkaanleg, ondergebracht in een familiestichting. In 2016 heeft Geldersch Landschap & Kasteelen het zuidelijke deel van het parkbos, genaamd het Bosket, overgedragen aan Stichting De Wildenborch.