Veesserwaarden

Uiterwaardgraslanden met oude rivierloop, omzoomd door rietkragen en knotwilgen. Vogelrijk.

Locatie

IJsseldijk
8194 LA Veessen

Regio Veluwe - Gemeente Heerde

Voorzieningen

Fauna

De Veesserwaarden zijn vooral van belang als pleisterplaats voor water- en moerasvogels, waaronder dodaars, kleine zwaan, watersnip en waterpieper. De grauwe gans doet het goed als broedvogel.

Weidevogels komen minder voor, maar proberen het wel, met als meest bijzondere vertegenwoordigers de kwartelkoning en de gele kwikstaart. Tot de broedvogels horen kleine karekiet, rietgors, baardmannetje, blauwborst en snor. In voorjaar en zomer zijn de lepelaar en de ooievaar geregelde gasten en ook de grote zilverreiger is al eens gezien. Tot de roofvogels die het gebied gebruiken horen het smelleken en de slechtvalk.

Over de locatie

De Veesserwaarden, in de buitenbocht van een IJsselmeander tussen Olst en Wijhe, biedt een afwisselende aanblik, met open water, rietkragen, grazige vegetaties en enkele groepjes wilgenstruiken.

In de uiterwaard ligt een oude rivierloop, de Hank, die deels nog bestaat uit open water. De Hank wordt in tweeen gedeeld door een dam. Die wordt de Kozakkenkrib genoemd, omdat de Kozakken ten tijde van Napoleon de IJssel via deze krib zouden zijn overgestoken.

Beheer

Om de variatie van het gebied en daarmee de natuurwaarden in stand te houden en te ontwikkelen worden delen van het gebied gehooid en begraasd. Het water, de bosjes en de rietkragen worden niet beheerd.

Flora

Binnen de Veesserwaarden komt de gradiënt van nat naar droog goed tot uitdrukking, hoewel de verschillende plantengemeenschappen niet volledig zijn ontwikkeld.

In de oude nevengeul groeien waterlelie, watergentiaan en gele plomp. Dan komt een moeraszone met veel bloeiende planten, zoals moerasspirea, zwanebloem en kattestaart. De graslanden die regelmatig onder water staan zijn van een soortenarm type. Waar het iets droger is komen kamgras, geoorde zuring, engelse alant en kleine bevernel voor. In een wilgenbosje komt het zeldzame groot warkruid voor, dat parasiteert op brandnetel. Ook komt hopwarkruid voor, dat op dauwbraam leeft.