Tandem

Tandem ligt tussen de dorpen Varsseveld en Westendorp. Het terrein heeft een landgoedkarakter, met een koloniaal huis, mooie lanen en een bosgebied met veel soorten bomen.

Locatie

Doetinchemseweg 137
7054 BB Westendorp

Regio Achterhoek - Gemeente Oude IJsselstreek
Verworven 2016 - Oppervlakte 24 ha

Voorzieningen

Geschiedenis

Het grootste deel van de gronden van het latere landgoed Tandem hoorde oorspronkelijk bij Huis Bergh. Het terrein is vanaf 1872 in gedeelten aangekocht door mr. D.J.H. van Eeden (1826-1906), advocaat en procureur in Utrecht. Hij noemde het landgoed Tandem. Het Latijnse woord ‘tandem’ (uitgesproken als tan-dem) betekent ‘eindelijk’: Van Eeden zocht er rust. Het landgoed was in de hele streek bekend om zijn mooie lanen.

Voormalig landgoed

Na het overlijden van de laatste bewoonster in 1954 verkochten de erfgenamen alle resterende gronden van Tandem (voornamelijk bos) aan de toenmalige gemeente Wisch. In 2016 verkocht de (nieuwe) gemeente Oude IJsselstreek het bosgebied aan Geldersch Landschap & Kasteelen. Ook de boerderijen die bij het Tandem hoorden, waaronder Boeyink, Den Hollander, Gemmink, Gielink, de Horst, Lensink, Schilderink, Veldkamp en Vlaswinkel, zijn in de vorige eeuw geleidelijk aan verkocht aan de pachters.

Planten en dieren

Er zijn verschillende soorten zoogdieren in en rondom Tandem waargenomen, waarvan de bunzing, laatvlieger (vleermuissoort) en rosse vleermuis bijzonder zijn. Ook zijn er belangrijke vogelsoorten waargenomen, zoals de wespendief en de zwarte specht. In het poeltje in het noordoosten van het gebied leven veelvoorkomende amfibieën.

Flora
De plantensoorten die in Tandem in de ondergroei voorkomen, zijn soorten van matig voedselrijke (oude) loofbossen, zoals blauwe bosbes, dalkruid, bosanemoon en lelietje-van-dalen.

Bomen met inscriptie

In de beukenlaan die naar het huis leidt, staan enkele bomen met daarin gekerfde inscripties. Die zijn gemaakt door Canadese militairen die in 1945 hielpen bij de bevrijding van de Achterhoek

Rabattenbos

Het bosgebied wordt gekenmerkt door de rabattenstructuur. Rabatten zijn langwerpige ophogingen van grond die tussen greppels liggen. De grond die uit de greppels afkomstig is, wordt gebruikt om het rabat op te hogen. Deze methode wordt in de bosbouw toegepast om droge stroken te verkrijgen waarop de bomen ingeplant worden. De greppels dienen ter ontwatering. Rabatten zijn slechts enkele meters breed maar kunnen tientallen meters lang zijn. Meestal liggen in een rabattenbos veel greppels naast elkaar.

Rabatten verdwijnen
Veel productiebossen die ooit op rabatten zijn aangelegd, worden tegenwoordig op een meer natuurlijke manier beheerd waarbij ook de rabatten langzaam verdwijnen. Wanneer de bomen uitgegroeid zijn, zijn de rabatten sowieso overbodig geworden.

Beheer

Ons beheer is gericht op het in stand houden van het landgoedkarakter van afwisselend bos en lanen. Hierbij hebben we speciale aandacht voor de cultuurhistorie van het terrein. Tandem is een landschappelijk fraai bos, dat al langere tijd gebruikt wordt als productiebos. Het bijzondere hieraan is dat de bosstructuur niet bestaat uit één grote monocultuur of dat het een totaal gemengd bos is, maar dat het bos is verdeeld in kleine opstanden van één soort. Ons bosbeheer is gericht op het afdelingsgewijs beheren van die opstanden. Ook de eindkap gaat per afdeling; daarna wordt er verjongd met dezelfde boomsoort of een andere, die passend is en afwijkt van die in de naburige afdelingen.

Reguliere werkzaamheden
Verder bestaat het beheer uit reguliere werkzaamheden, zoals de zorg voor de recreatieve voorzieningen (paden en bankjes), zorgplicht en randenbeheer. De Japanse duizendknoop (een snel woekerende exoot) aan de rand van het fietspad houden we goed in de gaten.


Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen.