Scholtegoed Hesselink

Het boerenlandgoed Hesselink is een mooi bewaard gebleven ‘scholtegoed’. Het ligt oostelijk van Winterswijk, vlak tegen de Duitse grens. Het bestaat uit een karakteristieke boerderij, cultuurgronden en bosgebiedjes.

Locatie

Hesselinkweg 2
7106 CM Ratum

Regio Achterhoek - Gemeente Winterswijk
Verworven 2003 - Oppervlakte 29 ha

Voorzieningen

Excursies

Geen evenementen gevonden.

Beheer

Bij het beheer staat de cultuurhistorie centraal, omdat deze locatie historisch gezien onderdeel van het scholtegoederenlandschap is. Een uitzondering hierop vormt het oostelijke bosperceel dat we als natuur beheren volgens de richtlijnen voor A-locatiebos.

Bijzondere waarden
De cultuurhistorische waarden van Hesselink zijn te vinden in de scholteboerderij (tegenwoordig met zorgfunctie) en het sterrenbos. Het sterrenbos - een park met lanenstructuur - dateert uit het begin van de 20ste eeuw. Het is tot zover bekend het enige sterrenbos in het buitengebied van Winterswijk. Door herstel van het verdwenen deel van het sterrenbos kunnen de cultuurhistorische waarden worden versterkt.
Het meest oostelijke bosperceel van Hesselink is aangewezen als A-locatiebos. Dat wil zeggen dat het vanwege de botanische kwaliteit (inlandse eik en zware haagbeuk) beschouwd wordt als een van de beste voorbeelden van in Nederland voorkomende natuurlijke bosgemeenschappen. Deze bossen zijn destijds aangelegd om te voorzien in de houtbehoefte op het scholtegoed.
Het terrein ligt in het Nationaal Landschap Winterswijk. Kenmerkend zijn het kleinschalige, onregelmatige scholtegoederenlandschap en het wat grootschaliger en strakkere heideontginningslandschap. De omgeving van Winterswijk is een populaire vakantiebestemming.

Beheer in een notendop
Bij het beheer staat de cultuurhistorie centraal, omdat deze locatie historisch gezien onderdeel van het scholtegoederenlandschap is. Een uitzondering hierop vormt het oostelijke bosperceel dat we als natuur beheren volgens de richtlijnen voor A-locatiebos. Er ligt een wens het westelijke gedeelte van het sterrenbos te herstellen.
Het grasland wordt gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Dit gebeurt meestal één keer per jaar. Zo nodig vindt aan het einde van het groeiseizoen met een schaapskudde nabeweiding plaats. Ook de wandelpaden worden gemaaid.
de bossen worden gedund in een cyclus van 4 à 5 jaar. Op kleine oppervlaktes eindkap wordt op natuurlijke wijze verjongd, maar er wordt ook aangeplant als dit zorgt voor een meer gevarieerd bos.
Na beëindiging van een pachtovereenkomst wordt steeds een weging gemaakt of inrichting naar natuur aan de orde kan zijn of gewenst is.

Het gebied

Het goed ligt vlakbij de Ratumse Beek. De scholtenfamilie Hesselink-Boeijink heeft het in 1852 gebouwd. Het huis is niet toegankelijk voor het publiek. Het wordt bewoond en er is een zorgboerderij gevestigd. In 2011 is het historische erf hersteld. In de mooie en kleinschalige omgeving kan worden gewandeld en gefietst. De cultuurhistorische waarde van dit landschap wil men graag in stand houden.

Boerderij

Scholtenboerderij Hesselink bestaat uit een langgerekt achterhuis, een nevenhuis en vier schuren. De T-vormige opzet is later ontstaan door de bouw van het blokvormige voorhuis in 1909. Op de voorgevel kunt u in de muurankers nog steeds de initialen van de bouwheer en zijn echtgenote zien. In de gevel zitten typische ‘speklagen’, het witte pleisterwerk tussen de bakstenen.

Scholtengoed

Een ‘scholte’ was een vertegenwoordiger van een landheer. De benaming is in de loop der tijd uitgegroeid tot een eretitel voor welgestelde boeren met grootgrondbezit in de oostelijke Achterhoek. Het bezit van deze boeren wordt aangeduid met de term ‘scholtengoed’.

Planten en dieren

Tot het landgoed behoren landerijen, bossen en houtwallen. De grote afwisseling van leefgebieden zorgt dat er veel planten- en diersoorten voorkomen.

De bossen zijn heel gevarieerd, van oudere en jongere eikenbossen tot stroken naaldbos. Lelietjes-der-dalen, bosanemoon en taxus groeien hier volop. Taxus is een typische soort voor een ouder bosklimaat. Er komen veel soorten paddenstoelen voor.

Dieren
Het kleinschalige landschap is interessant voor verschillende soorten dieren zoals vogels, reeën en dassen. Van de vogels laten vooral de groene specht, de wielewaal en roofvogels als sperwer, buizerd en havik zich zien.