Lunterse Beek

Locatie


Barneveld, Lunteren

Regio Veluwe - Gemeente Barneveld, Ede
Verworven 2003 - Oppervlakte 7 ha

Voorzieningen

Over de locatie

In de Gelderse Vallei lopen de meeste beken van oost naar west, om uiteindelijk uit te komen in het Valleikanaal, dat naar het noorden loopt en bij Amersfoort uitmondt in de Eem. Deze beken zijn voor het merendeel gegraven om de waterhuishouding van de Vallei te verbeteren en worden gevoed door regenwater en uittredend grondwater. De Lunterse Beek is daar één van.

Beheer

Dit gebied, dat pas in 2004 als bos- en natuurterrein is ingericht, houden we zo optimaal mogelijk in stand vanwege de natuurwaarden. Hierbij behouden we de huidige functie als stapsteen en bevorderen we de biodiversiteit. De gegraven poelen worden periodiek geschoond; uitdiepen is voorlopig niet nodig. De houtwallen zullen we om de vijftien jaar afzetten, naar verwachting voor het eerst rond 2023.

De graslanden worden extensief beheerd en zijn gericht op het bevorderen van de biodiversiteit en verschraling. De zandbult in het terrein houden we half-schraal (heischraal grasland) door de opslag periodiek af te zetten. Ook ons bosbeheer is gericht op het verhogen van biodiversiteit; dit wordt gestimuleerd door periodiek dunnen. De bospercelen zijn rond 2005 ingeplant, dus grote ingrepen zijn voorlopig nog niet aan de orde.

Meer lezen? Klik hier om de volledige beheervisie te lezen. Deze gaat niet alleen over de Lunterse Beek, maar beschrijft de visie voor het terreincluster Gelderse Vallei (Ederveen, Esvelderbeek, Groote Beek en Lunterse Beek).